จ.ลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมสินค้าเกษตรก้าวไกล

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 82 ครั้ง

          เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ที่ เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม โดย นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน

          นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมชิ่งทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต และเครือข่ายเกษตรปลอดภัย มุ่งพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทั้ง 8 อำเภอ โดยมีวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

          กิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดจัด 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. การทบทวนและประเมินศักยภาพของกลุ่มอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ดำเนินระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2565 ที่ เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2. กิจกรรมการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์และเครือข่ายสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ที่ โรงแรมแกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน และกิจกรรมที่ 3. การสนับสนุนการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์และเครือข่ายสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

          สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากโครงการนี้ มีกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อีกด้วย ขอให้ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวความรู้ที่จะได้จากการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ