พาณิชย์ลำพูน ร่วมหารือผู้ประกอบการรับซื้อลำไยนอกฤดู ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือด้านผลผลิตลำไย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 155 ครั้ง

          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ออกติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาดลำไย (นอกฤดู) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างใกล้ชิด พบสถานการณ์การผลิตลำไย จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ยืนต้น 351,167 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 325,972 ไร่ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตรวม 335,948 ตัน ลำไยนอกฤดู ผลผลิต 107,926 ตัน ลดลง 3,755 ตัน (-3.48%) สถานการณ์การตลาด ผู้ประกอบการในพื้นที่มีการรับซื้อผลผลิตลำไย ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายเดือนมกราคม เนื่องจากเกษตรมีเป้าหมายที่จะจำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน (1 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังมีการเปิดรับซื้อผลผลิตลำไยไม่จำกัดปริมาณ แต่ปริมาณลำไยที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้ยังไม่มากนัก โดยราคาลำไยจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 มีดังนี้

1) ลำไยสดช่อ (มัดปุ๊ก) เกรด AA+A ราคา 20-25 บาท เกรด A+B ราคา 13-20 บาท เกรด B+C ราคา 7-13 บาท

2) ลำไยสดช่อ (ตะกร้าขาว) เกรดจีน ทอง 35 บาท แดง 30 บาท น้ำเงิน 25 บาท เขียว 20 บาท 3) ลำไยสดรูดร่วง เกรด AA ราคา 9-10 บาท เกรด A ราคา 5-6 บาท เกรด B ราคา 2-3 บาท และเกรด C ราคา 0.50-1 บาท

4) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง เกรด AAA 220 บาท เกรด AA 180 บาท เกรด A 150 บาท

          ทั้งนี้ได้เข้าหารือกับนายกฤษฎา ปูแดง นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือ นายทวีศักดิ์ ไชยเสน, นายมาโนช ไชสุวรรณผู้ประกอบการส่งออก และตัวแทนเกษตรกร เพื่อติดตามสถานการณ์การรับซื้อลำไยนอกฤดูในพื้นที่จังหวัดลำพูน พบว่า ราคาลำไยสดเพื่อส่งออกปรับตัวลดลงจากต้นมกราคม (เกรด AA+A)5 บาท/กก. (เดิม 33-36 บาท/กก. เหลือ 28 -30 บาท/กก.) เนื่องจากผู้ประกอบการไม่มั่นใจในสถานการณ์การส่งออกและด่านประเทศจีนจะปิดในช่วงวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งระยะเวลาการขนส่งทางบกไปยังประเทศจีนประมาณ 3-6 วัน หากการขนส่งตู้สินค้าล่าช้าจะทำให้สินค้าไม่สามารถผ่านแดนได้ทันในช่วงเวลาดังกล่าว ในเดือนมกราคม 2565 อีกทั้งปริมาณความต้องการบริโภคลำไยสดภายในประเทศลดลง ประมาณร้อยละ 30 ด้านราคาลำไยรูดร่วงปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีปริมาณสต๊อกลำไยอบแห้ง(ลำไยในฤดู)และยังไม่มีคำสั่งซื้อจากประเทศปลายทางทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับภาระความเสี่ยงในการจัดเก็บสต๊อกเพิ่มจึงลดปริมาณการอบแห้งลง อีกทั้งปัญหาที่ได้พบของผู้ประกอบการรับซื้อ คือ ปัญหาคุณภาพลำไยนอกฤดู ผิวและไม่สวย ผิวแตก เนื่องจากผลกระทบจากสภาพอากาศ ประสบปัญหาขาดตู้ขนส่งสินค้า และเรือขนส่ง และการเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าโดยเฉพาะเชื้อโควิด – 19 ของประเทศปลายทาง

ด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้หารือและมีแนวทางการแก้ไข และช่วยเหลือผลผลิตลำไยนอกฤดู ดังนี้

1. วันที่ 12 มกราคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการผลไม้ของภาคเหนือ ฤดูกาลผลิตปี 2565 (ลำไย) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน“แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือโดยภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน” โดยได้รับทราบและหารือประเด็นปัญหาที่เกิดในสถานการณ์การค้าลำไยในจังหวัดพูน ได้แก่ ราคาตกต่ำ ปัญหาการขนส่ง และการเข้มงวดในการขนส่งสินค้าประเทศปลายทาง โดยมอบหมายให้จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารลำไยแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการและประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการต่อไป

2. เซลล์แมนจังหวัด ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายลำไยเข้าสู่ตลาดเพื่อบริโภคสด ได้แก่ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายลำไย ผ่านช่องทางออนไลน์ เชื่อมโยงกระจายลำไยผ่านเครือข่ายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้เชื่อมโยงให้กับกลุ่มเกษตรกรส่งลำไยไปจำหน่ายในตลาดปลายทาง และประสานจังหวัดที่ไม่ใช่แหล่งผลิตลำไยในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เพื่อเชื่อมโยงการจำหน่ายผลผลิต เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร เช่น ห้างสรรพสินค้า ห้างท้องถิ่น นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ เช่น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 จัดส่งลำไยนอกฤดูไปจำหน่าย จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม ปริมาณ 3 ตัน

3. เกษตรกรในพื้นที่ต้องการให้ภาครัฐประกันรายได้ไม้ผล (ลำไย) และเงินเยียวยาผลผลิตลำไย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ