เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 33 ครั้ง

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ เชียงใหม่  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณการผลิต การจำหน่าย และราคาไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) นำโดยนายคมเพชร สำลีเติมสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) ร่วมกันติดตามสถานการณ์ปริมาณการผลิตการจำหน่ายและราคาไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่กรมการค้าภายในประกาศตรึงราคาไข่ไก่แบบคละ หน้าฟาร์มที่ฟองละ 2.90 บาท และจัดทำราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่ที่เหมาะสม ไม่รวมถึงไข่ไก่คัดคุณภาพหรือบรรจุภัณฑ์พิเศษ ไม่ให้ปรับราคาสูงขึ้น โดยติดตามสถานการณ์การผลิตของฟาร์มไก่ไข่และร้านจำหน่ายไข่ไก่ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ฟาร์มไก่ไข่เป็นฟาร์มขนาดเล็ก ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น โดยไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดวันละไม่ต่ำกว่า 20,000 ฟอง แต่ยังสามารถจำหน่ายได้แม้ต้นทุนการผลิตจะเพิ่มสูงตาม และมีการขายส่งในพื้นที่จังหวัดและขายปลีกหน้าฟาร์ม พบว่า ปริมาณไข่ไก่ในพื้นที่เพียงพอกับความต้องการบริโภคไม่มีปัญหาขาดแคลน สำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายไข่ไก่แบบปลีก มีการปรับราคาขึ้นจากสัปดห์ที่ผ่านมาฟองละ 0.10 บาท ทุกเบอร์ หรือมีการปรับขึ้นราคาไข่ไก่แผงละ 3 บาท จากการตรวจสอบราคาไข่ไก่ในสัปดาห์นี้พบว่า ผู้ประกอบการร้านยังจำหน่ายไข่ไก่ ในราคาปกติตามเดิมอยู่ เนื่องจากมีการปรับราคาจากที่ผ่านมา โดยมีราคาขายปลีกอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม คือเบอร์ 0 = 3.80 - 4.30 บาท/ฟอง (115 - 129 บาท/แผง)เบอร์ 1 = 3.60 - 3.70 บาท/ฟอง (108 - 111 บาท/แผง) เบอร์ 2 = 3.30 - 3.40 บาท/ฟอง (99 - 102 บาท/แผง) เบอร์ 3 = 3.00 - 3.20 บาท/ฟอง (90 - 96 บาท/แผง) เบอร์ 4 = 2.80 - 2.90 บาท/ฟอง (84 - 87 บาท/แผง)

อย่างไรก็ตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จะได้ออกตรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกักตุนหรือการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ