จังหวัดพะเยา เชิญชวนร่วมกิจกรรม “Phayao Hill Tribe Coffee Hub”ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 31 ครั้ง

    นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรม “Phayao Hill Tribe Coffee Hub”ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ  ปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยง ตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยใช้กลไกการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า อัตลักษณ์ชนเผ่าเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูงผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีมาตรการสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับวัตซีนครบ 2 เข็มตามเกณฑ์กำหนด และมีผลการตรวจ covid-19 ด้วย ATKk ก่อนเข้าบริเวณการจัดกิจกรรม รวมถึงศูนย์หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม

    ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติติพันธ์เมี่ยนในชุดระบำถาด จากชุมชนบ้านผาแดง พิธีเปิดกิจกรรม“Phayao Hill Tribe Coffee Hub”ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ ด้วยวิธี pour-over หรือ filter brewers โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ,อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นิทรรศการ “จากแดนฝิ่น สู่ถิ่นกาแฟ”และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop & Tea Testing การย้อมสีธรรมชาติ การจำลองพิธีกรรมของชนเผ่า การทำไข่แดงในพิธีปีใหม่เมี่ยน การจำหน่ายกาแฟสดและอาหารชนเผ่า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนเผ่า การทดลอดริปกาแฟ และเรียนรู้วิถีกาแฟของราษฎรบนพื้นที่สูงการสาธิตการปักผ้าชนเผ่า

    จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม“Phayao Hill Tribe Coffee Hub”ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ ปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : นายบุญวาทย์ สมศักดิ์
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ