รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้) ในพื้นที่จังหว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 786 ครั้ง

วันที่(21 มกราคม 2564) ที่ โรงเรียนวัดวังหลวง ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นางสาวตรีนุช เทียนทอง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย  พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ดร. มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้)  โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

                 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย  พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะฯ ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอการดำเนินงาน โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้)  โดย นายอำนาจ ทองจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดวังหลวง, นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม และนายบัณฑิต กันธิวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน

               

                จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่โคก หนอง นา โมเตลและบ้านดิน  กาดมั่ว-ข่วงวัฒนธรรม ด้านการแต่งกาย ด้านการดำรงชีวิต และด้านศิลปวัฒนธรรม ของ 4 กลุ่มขน ในเครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้, ชมนิทรรศการสภาพบริบทและคุณค่าทางอารยลุ่มน้ำลี้ ของเครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้, นิทรรศการการจัดการเรียนรู้ของเครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้, นิทรรศการห้องเรียนภูมิปัญญาของห้องถิ่นในอารยลุ่มน้ำลี้,  นิทรรศการ Hero ลุ่มน้ำลี้ ของเครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้ และร่วมกันเปิดห้องเรียนอารยเกษตร ในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง  กิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" อารยลุ่มน้ำลี้   

                โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ ได้ร่วมเสวนา แนวทางการขับเคลื่อน โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังกับภาคีเครือข่าย อารยลุ่มน้ำลี้ ประกอบด้วย ภาครัฐ : ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายอำเภอบ้านโฮ่ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะภาควิชาการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ภาคศาสนา :เจ้าอาวาสวัดป่าดงช้างแก้ว,   ภาคประชาชน : ผู้นำชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง, อำเภอบ้านโฮ่ง, อำเภอป่าซางและอำเภอเวียงหนองล่อง,  ภาคเอกชน : มูลนิธิพึ่งตนเพื่อชาติภาคประชาสังคม : มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, เครือข่ายเอามื้อสามัคคี,เครือข่ายพึ่งตนเพื่อชาติภาคสื่อมวลชน :ตัวแทนสื่อมวลชน .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ