โรงพยาบาลลำพูน กำชับบุคลากรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการถือปฏิบัติตามคำแนะนำในการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด – 19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 1259 ครั้ง

โรงพยาบาลลำพูน เปิด "คลินิคไข้หวัด" ( Fever and ARI Clinic ) จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว พร้อมกำชับบุคลากรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการถือปฏิบัติตามคำแนะนำในการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด – 19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน มีหนังสือขอความร่วมมือบุคลากรในโรงพยาบาลป้องกันการแพร่กระจายของ Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) และลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อภายในประเทศ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการถือปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล

บุคลากรที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ต้องใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์เจล ล้างมือด้วยน้ำและสบู่เมื่อมือเปื้อนสารคัดหลั่ง หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น และไปตรวจรักษาที่คลินิกไข้หวัด (Fever and ARI Clinic) ตึกอุบัติเหตุเดิม โทรสายด่วน 1195

สำหรับบุคลากรที่ไม่มีอาการ เมื่อปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยน้ำและสบู่เมื่อมือเปื้อนสารคัดหลั่ง โดยเฉพาะแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หอผู้ป่วย และแผนกผู้ป่วยนอก หรืออยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น

นอกจากนี้ยังได้ขอให้บุคลากรงดการเดินทางไปต่างประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อระบาดในวงกว้าง หรือประเทศที่มีผู้ป่วยยืนยัน หากจำเป็นต้องดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งทางราชการโดยไม่สามารถยกเลิกได้ ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลในการเดินทางก่อนการเดินทาง ให้บุคลากรทุกคนติดต่อ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เพื่อรับคำแนะนำการดูแลสุขภาพ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการติดตาม หลังเดินทางกลับ ให้แจ้งหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงาน และลากิจหรือลาพักร้อนเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันกลับถึงประเทศไทย โดยยืดวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยจะต้องแยกตัวเองอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว  หลีกเลี่ยงการพบปะหรือใกล้ชิดผู้อื่น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลลำพูน ได้จัดตั้ง "คลินิคไข้หวัด" ( Fever and ARI Clinic ) เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงกับโรค โดยจะเริ่มเปิดให้บริการ ในวันจันทร์ ที่ 24กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเดิม สอบถามและขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 053569100  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ