ลำพูน เปิด 6 ช่องทางรับแจ้งข่าวโควิด – 19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 872 ครั้ง

ลำพูน เปิด 6 ช่องทาง รับแจ้งข่าวโควิด – 19 ผู้เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือบุคคลใกล้ชิด สามารถให้ข้อมูลได้ โดยจะต้องมีชื่อ – ที่อยู่ ประวัติการเดินทาง ห้วงเวลาการเดินทางที่ชัดเจน พร้อมระบุช่องทางการติดต่อกลับได้ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมเข้าให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ถูกต้องต่อไป

วันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ชี้แจงเรื่องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร covid-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนว่า ผู้ที่มีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือ บุคคลใกล้ชิด สามารถแจ้งรายละเอียดผ่าน 6 ช่องทางได้ดังนี้

1.ผ่านทางอีเมล์ : covid19lamphun@hotmail.com

2.ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 0620197187

3.ทางไลน์ Covid19lamphun (ใช้หมายเลข 0620197187 กดค้นหาเพื่อเพิ่มเพื่อน)

4.ทางหมายเลข 1669

5.ผ่านเครือข่าย อสม. ในระดับหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้จังหวัดลำพูน มีจำนวน อสม.ทั้งหมด 10, 880 คน กระจายในทุกชุมชน โดย อสม.จะแจ้งประสานผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.รพสต.ในพื้นที่รับผิดชอบ

6.ทางช่องทาง Facebook ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สสจ.ลำพูน   https://www.facebook.com/100320121536797/

ทั้งนี้ ต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ของตนเอง ประวัติของผู้เดินทาง ห้วงเวลาการเดินทางที่ถูกต้อง เพื่อผู้เกี่ยวข้องจะได้เข้าให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนต่อไป  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ