อบจ.ลำพูน ร่วมกับ ประธานสภาวัฒนธรรม เปิดกิจกรรมการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 18 เนื่องในประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยฯ ปี 65

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 113 ครั้ง

(15 พฤษภาคม 2565) นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 18 เนื่องในประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยฯ ประจำปี 2565 ณ บริเวณสะพานท่านาง พร้อมด้วยนายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดจนผู้เข้าร่วมแข่งขันและกองเชียร์ ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจในกิจกรรมการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 18 ถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
กลองหลวง เป็นกลองหน้าเดียว มีขนาดใหญ่ เเละยาวมาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่เเละยาวที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้ กลองหลวงเดิมนั้นเป็นที่นิยมกันในหมู่ชาว"ไทยอง" หรือเรียกอีกอย่างว่า "กลองห้ามมาร" อาจเนื่องจากเป็นกลองที่ใช้ตีสำหรับเวลามีงานบุญที่ยิ่งใหญ่ เช่นงานสมโภชพระธาตุ งานปอยหลวง เป็นต้น งานเหล่านี้ จะมีการนิมนต์พระอุปคุตซึ่งใช้หินจากแม่น้ำเป็นตัวแทนมาไว้ที่หออุปคุตในบริเวณจัดงาน เพื่อห้ามมิให้เหล่ามารเข้ามาทำลายพิธีงานบุญได้ เเละในการเเห่ก็จะใช้กลองหลวงด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : สุรชัย เงินคำคง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ