15 พ.ค.65 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 จากผลตรวจ ATK Positive 333 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 95 ครั้ง

(15 พฤษภาคม 2565) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากผล ATK Positive 333 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 84,685 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 145 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,708 ราย Pro.Case สะสม จำนวน 78,977 ราย แบ่งเป็นรักษา ใน รพ.รัฐ 93 ราย รพ.เอกชน 234 ราย CI 149 ราย HI&SI 4,107 ราย รักษาหายแล้ว 5,629 ราย รักษาหาย Pro.Case จำนวน 74,451 ราย

          ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 283 เตียง ใช้ไป 93 เตียงหรือคิดเป็น 32.86% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 190 เตียงคิดเป็น 67.14% นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีรองรับทั้งสิ้น 670 เตียง ใช้ไป 234 เตียง คิดเป็น 34.93% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 436 เตียง คิดเป็น 65.07%

          สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 353,240 ราย คิดเป็น 84.03% ของผู้ประสงค์ฉีดทั้งหมด 126,648 คน จากประชากรทั้งหมด 401,408 คนคิดเป็น 88.00% ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 353,240 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 333,969 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 192,447 ราย และเข็มที่ 4 จำนวน 13,447 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : สุรชัย เงินคำคง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ