ผู้ว่าฯลำพูน สั่งการสำรวจแรงงานที่เดินทางกลับจากเกาหลีด่วน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 1262 ครั้ง

ผู้ว่าฯลำพูน สั่งการทุกหมู่บ้าน สำรวจแรงงานที่เดินทางกลับจากเกาหลี ตั้งแต่ 27 ก.พ. – 7 มี.ค. 63 ด่วน ส่วนแรงงานที่มาจากเกาหลี ตั้งแต่ 8 มี.ค.63 เป็นต้นไป กำหนดให้เข้าพักอยู่ในสถานที่ 3 แห่ง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน ขอประชาชนเชื่อมั่นทุกขั้นตอนและกระบวนการส่งแรงงานไทยกลับมา มีการคัดกรองและเฝ้าระวังที่รัดกุมตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน มีหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ แจ้งเรื่องมาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยมอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ในเขตที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่) ให้ดำเนินการสำรวจว่ามีผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี นับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563 มาพำนักพักอาศัยในพื้นที่หรือไม่ หากพบให้รายงานข้อมูลดังกล่าวมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และขอให้สร้างความเข้าใจกับบุคคลเหล่านั้น ไม่ให้สร้างพฤติกรรมเสี่ยงต่อสาธารณะ โดยขอความร่วมมือให้เก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการ และจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ไปตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุกวันจนครบ 14 วัน

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า ตามที่มีข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ หรือ เป็นพาหะของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งมาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี และจากเมืองอื่นๆ สำหรับแรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ พิจารณาให้อยู่ในสถานที่/พื้นที่สำหรับสังเกตอาการ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑ์ลักษณะ ตลอดจนมีแนวทางจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย

สำหรับแรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2563 นับตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2563 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการสำรวจ และให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุขจังหวัด จัดหางานจังหวัด เพื่อยืนยันและนำมาตรวจสอบร่วมกัน โดยจะต้องรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563

ในส่วนกรณีผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นแรงงานถูกกฎหมาย และผู้ที่เดินทางทั่วไป หลังจากผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยานแล้ว กระทรวงคมนาคม จะจัดพาหนะเพื่อส่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไปยังจังหวัดภูมิลำเนา ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำพูน ได้พิจารณาให้ผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี กรณีพบว่ามีไข้ให้เข้าสังเกตอาการที่ โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยสามารถรองรับได้ 20 คน กรณีไม่มีไข้ให้เข้าพักเพื่อสังเกตอาการที่ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยสามารถรองรับได้ 30 คน และหากยังไม่เพียงพอกับจำนวนที่เดินทางมาจะให้เข้าพักเพื่อสังเกตอาการที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง(ทุ่งกิ๊ก) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งสามารถรองรับได้อีก 60 คน สถานที่ตามประกาศทั้งหมด จังหวัดลำพูนได้ตรวจสอบความพร้อม และเห็นว่ามีศักยภาพที่เหมาะสม ในการเป็นพื้นที่เพื่อดูแลผู้เดินทางกลับได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการดำเนินงานของภาครัฐ ทุกขั้นตอนและกระบวนการส่งแรงงานไทยกลับมา มีการคัดกรองและเฝ้าระวังที่รัดกุมตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ