จ.ลำพูน ประกาศเจตนารมภ์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1078 ครั้ง

    (26 มิถุนายน 2565) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 ที่บริเวณสะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จ.ลำพูน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ นักเรียน เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
    นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยื่นยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน และสังคม ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
    สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ อาทิ การควบคุมยาเสพติดพืชเสพติดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ,การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ,การลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้สัดส่วนและเหมาะสม ,การกำหนดโทษ กรณีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรับจ้างเปิดบัญชี ,การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดโดยยึดหลัก "ผู้เสพคือผู้ป่วย" ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการบำบัดรักษา 
    อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีการแข่งขัน "วิ่งท้าฝน คนทูบีอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน" การอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 การมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ การสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 39 หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ยังได้มีการร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก การกิจกรรมการแสดงบนเวที ชุดการแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทากู่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และการแสดงดนตรี Folk Song โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : สุรชัย เงินคำคง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ