กาชาดลำพูน ลงพื้น อ.บ้านโฮ่ง มอบของใช้จำเป็นและเงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1098 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางศรีเนตร สมเปาจี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ พื้นที่ตำบลป่าพลู ตำบลหนองปลาสะวาย ตำบลเหล่ายาว และตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 6 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โอกาสนี้มีนายประเขิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง นางพรภินันท์ สมองดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโฮ่ง กรรมการกิ่งกาชาด นายกเทศมนตรีตำบล เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.ประจำหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : สุรชัย เงินคำคง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ