สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับศึกษาในหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1173 ครั้ง

        สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2565

        วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12  ( ปนป.12 ) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่15 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางการรับสมัครออนไลน์ เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า ใช้เวลาฝึกอบรมระหว่างเดือนสิงหาคม 2565  - มีนาคม 2566 รวมระยะเวลา 7 เดือน มีวิชาที่จะต้องเข้าเรียน จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาโลกยุคใหม่ และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย วิชาแนวคิด คุณสมบัติและเครื่องมือของผู้นำยุคใหม่ ผู้นำกับพลวัตสังคมยุคใหม่ และจัดทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าวผู้อบรมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการอบรม ( ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ) ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.kpi.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 141 -9583 -86 ,  02-141-9583 และ 02-141-9586

           ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สถาบันพระปกเกล้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว  รูปแบบการเรียนการสอนและกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามมาตรการของภาครัฐ จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาติดตามข่าวสารข้อมูลข่าวสารจากสถาบันพระปกเกล้าอย่างต่อเนื่อง .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผอ.สวท.ลำพูน
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ