ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ลำพูน ได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างจริงจัง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1131 ครั้ง

วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่ได้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างจริงจัง  โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลำพูน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน บริษัทกลางและคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เป็นตัวแทนมอบ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

นางสาวศิริลักษณ์  ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลำพูน กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการขยายผลภาคผู้ใช้แรงงานร่วมใจ สถานประกอบการปลอดภัยลดอุบัติภัยบนท้องถนน สู่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างจริงจัง พร้อมกับการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน รักษาวินัยจราจร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งภาคีเครือข่ายฯ ได้นำผลงานดังกล่าว นำเสนอในงานประชุมวิชาการ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” เมื่อวันที่ 25 – 26พฤษภาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายฯ ตลอดจนประชาชน ที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน รักษาระเบียบวินัยและกฎหมายด้านจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : สุรชัย เงินคำคง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ