ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครชุมชน ร่วมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1142 ครั้ง

            ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับภาคเอกชน รับสมัครชุมชนที่มีแผนการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยง จุดอันตรายในชุมชน ตามโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 โดยชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนในการป้องกันแก้ไข ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ชุมชนละ 200,000 บาท สมัครได้ถึง 15 ส.ค. 2565

             นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับบริษัทธนชาติประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) จะดำเนินโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชน ที่มุ่งลดปัญหาอุบัติเหตุ ในพื้นที่เสี่ยง โดยการสำรวจ ปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดการอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน  โดยชุมชนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะทำงานได้กำหนด ได้แก่  หาแนวร่วมจากหลากหลายอาชีพเข้าร่วมทำงานไม่น้อยกว่า 4 คน พื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะนำเสนอต้องเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ อบต.หรือเทศบาล  ภาพที่แสดงพิกัดชุมชนและจุดเสี่ยงต้องวาดให้ชัดเจน  ภาพถ่ายทุกมุมต้องสื่อความเป็นจุดเสี่ยงได้อย่างเข้าใจ  วิเคราะห์สาเหตุให้แน่ชัด ว่าถนนที่เป็นจุดเสี่ยงเพราะสภาพถนน ( ลักษณะความเสี่ยงทางกายภาพ ) หรือเพราะผู้ใช้ถนนละเลย / ฝ่าฝืนกฎระเบียบ( ลักษณะความเสี่ยงจากพฤติกรรมทางสังคม ) หรือเป็นปัญหาในทั้ง 2 ลักษณะ นำเสนอวิธีแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ภายใต้งบประมาณ 200,000 บาท ( ไม่เกิน 2 จุด )  มีที่ปรึกษาของทีมพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ซึ่งชุมชนที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หมายเลขโทรศัพท์ 02 -637 -3721 และ02 -308 -9330 เว็บไซต์ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย  https://bit.ly/3wiXKIn  และเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/Thairoadsafetysociety/  .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผอ.สวท.ลำพูน
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ