กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุม กลุ่มเกษตรกร ร่วมส่งรายชื่อเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับการพิจารณาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1134 ครั้ง

             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุม กลุ่มเกษตรกร ร่วมส่งรายชื่อเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เข้ารับการพิจารณาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยสามารถส่งรายชื่อ และผลงานให้คณะกรรมการสรรหา ภายในเดือนสิงหาคม 2565  

             นายสำราญ  สาราบรรณ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ สู่สังคม จึงขอเชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุม กลุ่มเกษตรกร ร่วมส่งรายชื่อเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น  พร้อมส่งผลงาน ให้แก่คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรระดับจังหวัด ในพื้นที่ ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ โดยส่งเอกสารของผู้เข้ารับการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานแสดงผลงาน หรือรางวัลที่เคยได้รับ อาทิประกาศนียบัตร แผนผังที่อยู่อาศัยและแผนผังแปลงกิจกรรม  โดยส่งให้แก่คณะทำงานพิจารณาระดับพื้นที่ โดยในพื้นที่ กทม.ขอแบบและยื่น ได้ที่สำนักเกษตรพื้นที่กทม. กรมส่งเสริมการเกษตร  ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดขอแบบและยื่นเอกสาร ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยส่งภายในเดือนสิงหาคม 2565 . 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผอ.สวท.ลำพูน
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ