เทศบาลเมืองลำพูน อบรมสุขาภิบาลร้านอาหาร-แผงลอย ส่งเสริมร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1131 ครั้ง

วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร พร้อมพิธีมอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) และอาหารปลอดภัย (Food Safety) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร - แผงลอย ตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร- แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และโครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนโยบายของจังหวัดลำพูน ในการขับเคลื่อน “คนลำพูนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก หูหิ้ว”

.

สำหรับหลักสูตรการอบรมดังกล่าว เป็นการให้ความรู้ที่สำคัญและจำเป็น อาทิ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ,การให้ความรู้เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร และการสาธิตฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบ, เทคนิคการตรวจทางด้านชีวภาพ Sl2 หรือ อ 13 (Sl Medium) และเทคนิคการตรวจด้านเคมี โดยใช้ชุดทดสอบตรวจหาบอแรกซ์ฟอร์มาลีน สารฟอกขาวสารกันรา และยาฆ่าแมลง เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จัดอบรมจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : สุรชัย เงินคำคง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ