จัดหางานลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ป้องกันการลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และเฝ้าระวัง COVID19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 820 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2626/2564 เรื่องคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 3 แห่ง

จากการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง พบแรงงานไทย จำนวน 11 คน แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 28 คน โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : สุรชัย เงินคำคง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ