จ.ลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 839 ครั้ง

(12 สิงหาคม 2565) นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศุลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายใน และรอบๆ เทศบาลตำบลบ้านแป้นและเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ผู้ที่พบเห็น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศุลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ตลอดจนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสะท้อนถึงความสมัครสมานสามัคคีในการร่วมกันทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : สุรชัย เงินคำคง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ