กาชาดลำพูน ร่วมกับ อ.บ้านโฮ่ง มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 842 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ อุสาหะพงษ์สิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้นางปุณณมี จันทร์ตาศรี ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ รายนายกฤษชัย กันทะรันต์ ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เกิดความเสียหาย ทำให้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก และซ่อมสร้างให้มีสภาพความเป็นอยู่ ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : สุรชัย เงินคำคง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ