ลำพูน เตรียม “Lamphun BIG Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 2168 ครั้ง

ศุกร์ 20 มี.ค. 63 นี้ นัดกันทั้งเมือง “Lamphun BIG Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019”

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในประเทศไทย จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เพิ่มมากขึ้นและอาจมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทั้งในด้านการป้องกันและการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ จังหวัดจึงกำหนดจัดกิจกรรม “Lamphun BIG Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019” ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน ในห้วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดลำพูน ได้ขอให้หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดบริเวณสถานที่ ในความรับผิดชอบ โดยดำเนินการตามแนวทางทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาวที่ได้เตรียมไว้ เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่นปุ่มกด,ราวจับ,ลูกบิดประตู,ที่วางแขน,พนักพิงที่นั่ง,โต๊ะ,รีโมท,สวิตซ์ไฟ ฯลฯ)

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่รวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก โดยให้มีจำนวน 5 - 10 คน กระจายในแต่ละจุด/พื้นที่ที่เหมาะสม โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท กรณีต้องล้างขัดทำความสะอาดพื้น ฯลฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนและทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือ ทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกันทั้งเมืองลำพูน 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ