ลำพูน จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 452 ครั้ง

ลำพูน จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ต่อเนื่อง

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 6 เมษายน 2563 คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” PM2.5 = 80 มคก./ลบ.ม. มีข้อแนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่พบค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง สวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 เฝ้าระวังสุขภาพเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายโดย (GISTDA) จากดาวเทียมระบบ VIIRS, Modis และ ข้อมูลลม วันที่ 5 เมษายน 2563 พบว่า ภาพรวมระดับ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีจุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัด รวม 1,179 จุด ลดลงจากวันก่อน 965 จุด โดยพบจุดความร้อนพบมากในพื้นที่  ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่อื่นๆ  โดยพบมากที่ เชียงใหม่ 387 จุด แม่ฮ่องสอน 276  จุดและตาก 166 จุดตามลำดับ

ในส่วนของจังหวัดลำพูน มีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจหาไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟป่าในพื้นที่ รณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักกับประชาชน ภาพรวมได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเฝ้าระวังและเป็นหูเป็นตาสอดส่องการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ