ประธานสภาวัฒนธรรมลำพูน แนะอย่าได้ขุ่นข้องหมองใจไม่ได้ทำกิจกรรมช่วงปี๋ใหม่เมือง ทุกอย่างสามารถอนุวัติไปตามกาลได้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 648 ครั้ง

ประธานสภาวัฒนธรรมลำพูน แนะ ประชาชนอย่าได้ขุ่นข้องหมองใจไม่ได้ทำกิจกรรมช่วงปี๋ใหม่เมือง ทุกอย่างสามารถอนุวัติไปตามกาลได้ ทำดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นมงคลได้เสมอ ไม่จำเพาะแค่ในช่วงปี๋ใหม่เมืองเท่านั้น ขอทุกฝ่ายร่วมมือยับยั้งการระบาดของเชื้อโควิด 19 ก่อนเป็นสำคัญ

นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมลำพูน กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2563 นี้ กระทรวงวัฒนธรรมจึงมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้ออกมาหลายประการ เป็นต้นว่า ขอให้งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด และเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์มีคำแนะนำให้ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ใช้วิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

ประธานสภาวัฒนธรรมลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติตามคติความเชื่อของชาวล้านนายังสามารถปรับแนวทางที่จะทำกิจกรรมในแต่ละวันได้ อาทิ ใน “วันสังขารล่อง” ยังสามารถทำความสะอาดบ้านเรือน ซักที่นอน หมอนมุ้ง อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดผ่องใส “วันเนาว์” หรือ “วันเน่า” หรือ วันที่จะร่วมกับครอบครัวเตรียมข้าวของสำหรับทำบุญใหญ่ในวันรุ่งเช้า ยังสามารถทำได้เช่นกัน แต่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ระมัดระวังเมื่อต้องไปจับจ่ายซื้อของ อาหารที่จะทำต้องคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัย ส่วนการขนทรายเข้าวัดนั้น หากมีความประสงค์ที่จะขนไป ก็ไปได้ แต่อย่ารวมกลุ่ม และจะไม่มีพิธีถวายทานดังเช่นทุกปี

สำหรับ “วันพญาวัน” ทุกปีจะมีการทำบุญทางศาสนาและมีการไป “ดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่” ในปีนี้ควรต้องปรับเปลี่ยนไปก่อน แนะนำให้งดเว้นการใส่ทำบุญตักบาตรพระเปลี่ยนเป็นการถวายขันข้าวแทน แต่ละชุมชนควรจัดรอบเวรในการเดินทางไปถวายขันข้าว การถวายจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับการรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ควรทำเฉพาะกับคนครอบครัวเท่านั้น ไม่ควรเดินทางไปเยี่ยมเพื่อรดน้ำขอพร ใช้วิธีรดน้ำขอพรปั๋นปอนทางสื่อออนไลน์แทนก่อน

ประธานสภาวัฒนธรรมลำพูน กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สงกรานต์ของชาวล้านนา หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองนั้น แต่ละวันจะมีคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตหลายประการ แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยเหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมต่างๆในปีนี้ จึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆที่ออกมา อย่าได้ขุ่นข้องหมองใจว่าไม่ได้ทำกิจกรรมในช่วงปี๋ใหม่เมือง ทุกอย่างสามารถอนุวัติไปตามกาลได้ ทำดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นมงคลได้เสมอ ไม่จำเพาะแค่ในช่วงปี๋ใหม่เมืองเท่านั้น และหากพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรมกับสถานการณ์โควิด 19 ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามีเรื่องดีอยู่ด้วย เราได้กลับเข้าสู่สังคมที่มีความสงบสุข พอเพียง ได้กลับมาใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิม ได้อยู่บ้านมากขึ้น ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ได้มีเวลาใช้ชีวิตในแบบไม่เร่งรีบมากยิ่งขึ้น  นับเป็นสิ่งที่ดี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ