คลังจังหวัดลำพูน เผย เปิดลงทะเบียนอุทธรณ์ “เราไม่ทิ้งกัน” 19 เม.ย.นี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 1021 ครั้ง

คลังจังหวัดลำพูน เผย เปิดลงทะเบียนอุทธรณ์ “เราไม่ทิ้งกัน” 19 เม.ย.นี้

นางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทางรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยให้มาลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ล่าสุดกว่า 27 ล้านคน พบว่าผู้ลงทะเบียนมีการกรอกข้อมูลคลาดเคลื่อน เมื่อไปตรวจกับฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่น จึงไม่พบข้อมูล เช่น การกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด หรือ มีการใส่คำนำหน้า นาย นาง นางสาว ทำให้ระบบขัดข้อง (Error)

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดให้อุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com อย่างเร็วที่สุดในวันที่ 19 เม.ย. 2563 อย่างช้าไม่เกิน 22 เม.ย. 2563 เพราะอาจจะติดเรื่องการคัดกรองคน 27 ล้านคน โดยระบบจะมีแบบฟอร์มของแต่ละคนแต่ละอาชีพให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เหมือนกับตอนที่ลงทะเบียนครั้งแรก และต้องตอบอธิบายตามที่ระบบสอบถาม หลังส่งคำร้องอุทธรณ์แล้ว ระบบจะพิจารณาให้เร็วที่สุดภายใน 7 วัน ถ้าใครได้รับสิทธิ์ระบบก็จะโอนเงิน 5,000 บาท ให้ทันที

“ผู้ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่สำนักงานคลังจังหวัด เพราะระบบยังไม่ได้เปิดรับให้อุทธรณ์ สำหรับการอุทธรณ์ จะให้ทำผ่านทางออนไลน์เท่านั้น ผู้อุทธรณ์ไม่ต้องเสียเวลามา โดยให้ทุกคนที่ได้รับ SMS ว่าไม่ได้สิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท อุทธรณ์ได้ทุกคน” คลังจังหวัดลำพูน กล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ