ขนส่งลำพูน จัดชุดตรวจการฯออกตรวจมลพิษควันดำ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 476 ครั้ง

ขนส่งลำพูน จัดชุดตรวจการฯออกตรวจมลพิษควันดำ

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เช้าวันที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดชุดผู้ตรวจการลงพื้นที่ออกตรวจสอบมลพิษจากรถ (ควันดำ) ให้กับรถยนต์ราชการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน และรถยนต์ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานดังกล่าว ด้วยเครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงแบบพกพา ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ผลการตรวจสอบมลพิษจากรถ จำนวน  12 คัน  พบค่ามลพิษจากรถ (ควันดำ) อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน  45% จำนวน 11 คัน  ค่าที่วัดได้อยู่ระหว่าง 1.83 - 30.99% รถที่มีค่าควันดำเกิน 30% แต่ยังไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 45% มีจำนวน 1 คัน ได้แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจำนวน 1 คัน ค่าที่วัดได้อยู่ที่ 60.33% ซึ่งได้แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและนำรถมาตรวจ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ต่อไป

สำหรับยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 22 เมษายน 2563 ออกตั้งจุดตรวจวัดควันดำ จำนวน 127 ครั้ง ตรวจสอบรถ จำนวน 992 คัน (รถตาม พ.ร.บ.รถยนต์  210 คัน, รถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 782 คัน)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ