พาณิชย์จังหวัดลำพูน เตรียมมาตราการองรับผลผลิตของลำไยลำพูนที่จะออกสู่ตลาดใน ปี 2563 คาดการณ์ผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 2325 ครั้ง

        นางนิยดา   หมื่นอนันต์   พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงมาตราการการบริหารจัดการเพื่อรองรับผลผลิตของลำไยลำพูนที่จะออกสู่ตลาด  คาดการณ์จะมีลำไยออกสู่ตลาด เพิ่มขึ้นจากตันในปี 2562  โดยได้เตรียมมาตราการรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในปี 2563 ดังนี้

          1. จัดให้มีการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในจํานวน 8 คู่สัญญา ปริมาณลําไย 2,650 ตัน

           2. เชื่อมโยงร้านธงฟ้า และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 700 อําเภอ ใน 65 จังหวัด

            3. โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไย เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลําพูน โดยมีเป้าหมายที่ปริมาณ 300 ตัน

            4. โครงการชดเชยดอกเบี้ย และจุดรวบรวมลําไยสดเพื่อแปรรูป (ลําไยอบแห้ง) โดยในปี 2563 จังหวัดลําพูนมีเป้าหมายการรับซื้อผลผลิตที่ 6,000 ตัน

            5. คัดเลือกและสนับสนุนผู้ประกอบการค้าผลไม้จากเกษตรกร เพื่อคัดแยก/คัดคุณภาพ บรรจุผลไม้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและส่งสินค้าไปยังตลาดปลายทางได้ รวมทั้งประสานกับผู้ค้า เข้าสู่  Platform ตลาดออนไลน์ เช่น แผนผลักดันการกระจายผลไม้เกรดพรีเมี่ยมผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศ เป็นต้น

            ทั้งนี้จากข้อมูล สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ ไว้เมื่อต้นปี 2563 ว่า ในปีนี้ จะมีลำไยออกสู่ตลาดราว 1.044 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.011 ล้านตันในปี 2562 และคาดว่าจะมีการส่งออกลำไยสดและแปรรูปในปี 2563 ที่ 815,020 ตัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สราวุฒิ ปิ่นทอง /053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง / 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ