ขนส่งลำพูน จัดชุดตรวจจับความเร็วรถ ติดตามการใช้ความเร็วของรถโดยสาร ด้วยระบบ GPS ตลอด 24 ชม.

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 1532 ครั้ง

ขนส่งลำพูน จัดชุดตรวจจับความเร็วรถด้วยกล้องตรวจจับความเร็วแสงเลเซอร์ เฝ้าระวัง ติดตามการใช้ความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยระบบ GPS  ตลอด 24 ชม.

วันที่ 28  ธันวาคม 2562 นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ผู้ตรวจการ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  ผลการดำเนินงานพบว่า ตรวจความพร้อมรถ/พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 หมวด 3  ระหว่างจังหวัด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน, ศูนย์บริการประชาชนบ้านเหล่ายาว ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน, ด่านตรวจวังดิน ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน  121 คัน รถโดยสารหมวด 2  จำนวน  3  คัน รถโดยสารหมวด 3  จำนวน  118   คัน (รถบัส 42 คัน, รถตู้ 8 คัน, รถสองแถว 68 คัน) ไม่พบการกระทำความผิด ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ ทั้งหมดจำนวน 124  ราย พนักงานขับรถโดยสารหมวด 2 จำนวน 6 ราย พนักงานขับรถโดยสารหมวด 3 จำนวน 118  ราย (รถบัส 42 คัน, รถตู้ 8 คัน, รถสองแถว 68 คัน) ไม่พบการกระทำความผิด สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัด จำนวน 14 ราย ไม่พบสารเสพติดฯ ประชาสัมพันธ์/แนะนำผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถโดยสาร และการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนรถโดยสารกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งแนะนำ App:  DLT GPS และร้องเรียนสายด่วน 1584 ภาพรวมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

นอกจากนี้ ยังจัดชุดตรวจจับความเร็วรถด้วยกล้องตรวจจับความเร็วแสงเลเซอร์ บริเวณ ทล.11 กม. 520-521 ต. ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 124 คัน พบรถที่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 คัน (รถบรรทุกไม่ประจำทาง หมายเลขทะเบียน 71-9311 ระยอง ใช้ความเร็ว 110 กม./ชม.) เฝ้าระวัง ติดตามการใช้ความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยระบบ GPS  ตลอด 24 ชม. 

ด้านการจัดจุดบริการร่วมอาชีวะอาสา อำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทาง ให้บริการน้ำดื่ม/เครื่องดื่มชา-กาแฟ/ลูกอม/ผ้าเย็น, ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเร่งด่วน เช่น การซ่อมรถเสียที่อาการไม่หนักมาก จำนวน 2 จุด  คือ ณ บริเวณหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงลำพูน ทล.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน  และบริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีรถที่เข้ารับบริการทั้งหมด จำนวน 22 คัน (รถกระบะบรรทุก 1 คัน, รถเก๋ง -  คัน, จยย. 21  คัน)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ /ผู้สื่อข่าว สวท.ลำพูน 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ /ผอ.สวท.ลำพูน 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ