ส.ส.ลำพูน หารือร่วม ผบ.เรือนจำฯ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 832 ครั้ง

ส.ส.ลำพูน หารือร่วม ผบ.เรือนจำฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำจังหวัดลำพูน ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

นายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่มีข่าวสารปรากฏทางสื่อออนไลน์ว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากกลิ่นเหม็นของน้ำเสียซึ่งไหลผ่านลำเหมืองกลางหมู่บ้าน พื้นที่บ้านสันมะนะ ม.6 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ระบุส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำที่ไหลมาจากบ่อบำบัดน้ำเสียของเรือนจำจังหวัดลำพูน ภายหลังทราบเรื่องไม่ได้นิ่งนอนใจได้เข้าตรวจสอบทันที พบว่าฝนที่ตกหนักติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา ทำให้น้ำในบ่อพักมีปริมาณมาก อาจจะล้นไหลไปผสมกับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้ ซึ่งปกติระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำฯ ได้จัดทำบ่อพักน้ำไว้ จำนวน 7 บ่อ น้ำจะไหลผ่านแต่ละบ่อเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดตามขั้นตอนจนถึงบ่อที่ 7 จึงจะมีการปล่อยน้ำที่ผ่านเกณฑ์บำบัดแล้ว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการ ปิดท่อระบายน้ำและขุดลอกลำเหมืองทันที

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เรือนจำจังหวัดลำพูน ได้จัดให้มีการประชุมร่วมหาแนวทางปรับปรุงระบบการบำบัดน้ำเสีย ไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากหลายฝ่ายเข้าร่วม อาทิ นายสงวน พงษ์มณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เบื้องต้นได้รับความร่วมมือจาก อบจ.ลำพูน สนับสนุนเครื่องจักรเพื่อ ขุดลอกและขุดบ่อบำบัดให้มีขนาดกว้างยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะใส่สารธรรมชาติดับกลิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะแรก ส่วนในระยะยาวจะมีการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 บ่อ ปรับเปลี่ยนเครื่องบำบัดน้ำเสียรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพดีขึ้น และศึกษาแนวทางการบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้ระบบพลังงานทางเลือกต่อไป  

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า เรือนจำจังหวัดลำพูน คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณโดยรอบ มีการจัดทำระบบบำบัดน้ำและดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี  ยืนยัน พร้อมร่วมกับชุมชนในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระยะยาว และจะเร่งดำเนินโครงการตามข้อแนะนำโดยเร่งด่วนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ