คณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน ประกาศแนวทางการกักตัวผู้เดินทางออก และกลับเข้ามาในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 1884 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน ประกาศแนวทางการกักตัวผู้เดินทางออก และกลับเข้ามาในพื้นที่ หากไปจังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา กลับเข้ามาในพื้นที่แล้วต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน มีประกาศฉบับที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการกักตัวผู้เดินทางออก และกลับเข้ามาในพื้นที่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีแนวทางการกักตัวผู้เดินทางออก และกลับเข้ามาในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้

มาตรการการกักตัวผู้พำนักอยู่ในจังหวัดลำพูน ที่เดินทางไปจังหวัดอื่นๆ กรณีที่เดินทาง และเข้าพำนักหรือพักค้างคืนในจังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา โดยใช้ฐานข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประกาศ แล้วเดินทางกลับมาจังหวัดลำพูน ให้รายงานตัวและแจ้งข้อมูลการเดินทางต่อนายอำเภอในเขตพื้นที่ และให้กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

กรณีเดินทางจากจังหวัดลำพูน ไปยังจังหวัดอื่นๆ นอกจากจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา  แล้วเดินทางกลับมาจังหวัดลำพูน ไม่ต้องกักตัว โดยจังหวัดที่พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ ชลบุรี นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส ปราจีนบุรี ภูเก็ต ยะลา สมุทรปราการ สุพรรณบุรี และสงขลา

ทั้งนี้ หากผู้ถูกกักตัว ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้นายอำเภอ หรือ ผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย ดำเนินการร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินคดีตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ใดปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเดินทาง ประวัติการทำงาน ประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือพฤติกรรมเสี่ยงหรืออาจทำให้ติดเชื้อ หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนโรค ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ