ชลประทานจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนวางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี ระวังฝนทิ้งช่วง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 987 ครั้ง

ชลประทานจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนวางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี ระวังฝนทิ้ง แนะปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเสี่ยงขาดน้ำน้อยที่สุด

นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งได้สิ้นสุดลงแล้ว การบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำของโครงการชลประทาน มีปริมาณน้ำคงเหลือสะสมเล็กน้อย ยังพอมีปริมาณน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในภาวะที่คาดว่าฝนจะทิ้งช่วงราวเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2563 นี้ได้ และจากปริมาณฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ ทำให้ดินได้รับความชุ่มชื้นเป็นส่วนใหญ่ และคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดลำพูน กล่าวแนะนำเกษตรกรด้วยว่าเพื่อป้องกันภาวะฝนทิ้งช่วง ประมาณกลางเดือนมิถุนายน – กลางเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ เกษตรกรที่เตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปี จึงควรวางแผนการเพาะปลูกให้ดี หากเริ่มเพาะปลูกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม จะลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำขณะที่ฝนทิ้งช่วงได้

อย่างไรก็ตาม อยากให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี โดยใช้หลักการ “ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ” คือเริ่มปลูกข้าวในวันที่ 12 สิงหาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งจะเป็นช่วงการเพาะปลูกที่ดีที่สุด ป้องกันการขาดแคลนน้ำได้ดีที่สุด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ