"มะม่วงมหาชนกลำพูน" สายพันธุ์พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 1116 ครั้ง

ลำพูน ส่งเสริมการตลาดนำการผลิต "มะม่วงมหาชนก" สายพันธุ์พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นายพิทวัส สุสิงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดออนไลน์และตลาดทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรทำสวนมะม่วงมหาชนกอำเภอลี้ โดยปีนี้กลุ่มเกษตรกรฯสามารถผลิตมะม่วงมหาชนก จำนวน 130,000 กิโลกรัม แบ่งเป็นมะม่วงแก้มแดง 80,000 กิโลกรัม มะม่วงสีทอง 50,000 กิโลกรัม โดยแบ่งจำหน่ายบริษัทสวิฟจำกัด เพื่อแปรรูป ราคา 14 บาท/กก. และจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ผ่านบริษํทไปรษณีย์ไทย ในราคา 30 บาท/กก. โดยผลผลิตเริ่มทยอยออกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จนสิ้นสุดประมาณ 18 มิถุนายน 2563

นายเฉลิมชัย ไชยคันธา ประธานกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงอำเภอลี้ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานมะม่วงพันธุ์มหาชนกให้แก่ คุณลุงเดช (พระสหาย) ณ ที่ทำการกลุ่มในปัจจุบัน เพื่อศึกษา ทดลองและพัฒนาสายพันธุ์พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้นำไปขยายผลเพาะปลูก ซึ่งมะม่วงมหาชนกที่อำเภอลี้ จะมีกลิ่นหอมเฉพาะ เมื่อนำไปแปรรูปจะยังคงรูปสีและกลิ่นที่ชัดเจน มีรสหวาน อร่อย เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ