จังหวัดลำพูน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิค-19 โดยรับซื้อผลผลิตมะม่วงเกรดรอง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 569 ครั้ง

     จังหวัดลำพูน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิค-19 โดยรับซื้อผลผลิตมะม่วงเกรดรอง ได้เพิ่มจากปกติ กก. 1.50 บาท

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้เปิดจุดรับซื้อผลผลิตตามโครงการรวบรวมและกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 12 แห่ง ครอบคลุมแหล่งผลิต 5 อำเภอ คือ อำเภอป่าซาง บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง เมืองลำพูน และอำเภอลี้ โดยเปิดรับซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่าย ซึ่งจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเท่านั้น โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ กับจังหวัดลำพูน จะรับซื้อผลผลิตมะม่วงเกรดรอง ได้เพิ่มในราคานำตลาดจากการค้าปกติ กิโลกรัมละ 1.50 บาท ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้จัด จนท.ติดตามสถานการณ์การรับซื้อมะม่วง ตรวจสอบและแนะนำแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างใกล้ชิด และได้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน ท่านใดมีสนใจนำผลผลิตมะม่วงมาจำหน่ายสามารถนำมะม่วงมาจำหน่ายยังผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้

1.อำเภอป่าซาง โกดังพัชรินทร์ หมู่ 17 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 081-8815051 

2.อำเภอบ้านโฮ่ง นางลัดดา ปิ่นแก้ว (ล้งรับซื้อมะม่วง) 71/1 หมู่ 3 บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 093-2543692 , วิสาหกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์ พืชผัก สมุนไพร และผลไม้ 141/1 ม.3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 089-8502474, บจก.วายพี ดราก้อนเทรดดิ้ง จำกัด 168 ม.5 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 083-0725805, เจ๊อ้วน ตี๋ใหญ่ 164 ม.3 บ้านเหล่ายาวใต้ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 088-5134399 , โกดังเฮียมิว (ณัฐดนัย พืชผล) 1/4 หมู่ 4 บ้านหนองสลิง ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 063-6656058  

4.อำเภอเวียงหนองล่อง บริษัท ฟูจิสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด 313 ม.2 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-096158, บริษัท ทวีศักดิ์ ไชยแสน จำกัด 86 ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 084-4822571, โกดังใหญ่เหล่าดู่ 56 ม.1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 081-9607087, โกดังโจบ้านเวียง 63/4 ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 089-6372199, บจก.ลิลดา เฟรชฟรุ๊ต 344 ม.1 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 087-1980842

5.อำเภอลี้ โกดังสิงห์ธนะโชติ (เจ๊ติ๊ก) 32/9 ม.2 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 063-1141694

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สราวุฒิ ปิ่นทอง /053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง / 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ