จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 898 ครั้ง

จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ด้วยการประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 จังหวัดลำพูน ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิถุนายน 2563 และจัดสถานที่ลงนามถวายพรพร ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิถุนายน 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ http//www.prd.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ