สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารประกอบ (บ้านพักครู, บ้านพักนักการภารโรง และห้องส้วม) ของโรงเรียนปงแสนทองวิทยา (ยุบเลิก) จำนวน 10 หลัง

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2564
  • รับชม : 108 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารประกอบ (บ้านพักครู, บ้านพักนักการภารโรง และห้องส้วม) ของโรงเรียนปงแสนทองวิทยา (ยุบเลิก) จำนวน 10 หลัง โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีรายละเอียดประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทร. 054-350790 ต่อ 102

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ