องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะของสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.พ. 2564
  • รับชม : 103 ครั้ง

ด้วย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประสงค์เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะของสวนป่าบ้านวงษา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แปลงปี 2518 รวม 82 กอง จำนวน 3,294 ท่อน ปริมาตร 523.84 ลบ.ม. กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ สวนป่าบ้านวงษา ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบมาท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โทร. 053-245356

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ