องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ ของสวนป่าแม่หลักหมื่น ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2564
  • รับชม : 177 ครั้ง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประสงค์เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ ของสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แปลงปี 2526 บล็อค 18 รวม 36 กอง จำนวน 3,565 ท่อน ปริมาตร 235.51 ลบ.ม. กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ระหว่าง 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รายละเอียดแนบมาท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โทร. 053-245356

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ