สำนักงานปฏิรูปที่ดินลำพูน จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 195 ครั้ง

ด้วยจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินลำพูน จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 053-511222 ต่อ 11

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ