สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2564
  • รับชม : 113 ครั้ง

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยรายละเอียดปรากฎตามประกาศฯ ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน โทร. 053-511288 ต่อ 11,12

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ