มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2564
  • รับชม : 63 ครั้ง

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E260034 สังกัดภาควิชาการบัญชี คุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.- บาท และอัตราค่าจ้างสำหรับคุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ 26,250.- บาท ตามรายละเอียดประกาศแนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-2107

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ