มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2564
  • รับชม : 79 ครั้ง

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดในประกาศรับสมัครแนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-2107

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ