สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2564
  • รับชม : 73 ครั้ง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เชิญชวนให้ส่งบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง เข้าร่วมประกวดบทความ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนการเขียนบทความตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยมีรายละเอียดตามท้ายประกาศนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ