ศาลจังหวัดลำพูนรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2564
  • รับชม : 130 ครั้ง

ศาลจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ร้านค้าสวัสดิการศาลจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน ส่วนคลัง งานพัสดุ โทร. 053-093510 ต่อ 234

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ