โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • รับชม : 171 ครั้ง

ด้วยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี และเอกสารประวัติผู้มารับบริการสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต หากผู้ใดต้องการขอรับเอกสารประวัติดังกล่าวขอให้ติดต่อสอบถามและขอรับได้ที่งานเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โทร. 054-335262-8 ต่อ 214 และ 109 ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ