สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพชำรุด

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ย. 2564
  • รับชม : 142 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 109 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ลงทะเบียนรับประกาศขายทอดตลาด เวลา 09.30 - 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หรือผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โทร. 0-5353-7696

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ