ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • รับชม : 100 ครั้ง

ตามที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตามประกาศลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้กรอบอัตรากำลังที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอตามจำนวน 22 อัตรา ทางศูนย์ฯ จึงขอส่งประกาศยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 053-096215

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ