องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักและไม้กระยาเลยท่อน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • รับชม : 237 ครั้ง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประสงค์เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักและไม้กระยาเลยท่อนที่ทำออกจากเขตทางหลวงหมายเลข 1136 ตอนเหมืองง่า - ลำพูน ระหว่าง กม. 0+275 ถึง กม. 2+000 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 4 กอง จำนวน 549 ท่อน ปริมาตร 162,210 ลบ.ม โดยกำหนดยื่นซองประมูลพร้อมวางเงินประกันซอง ในวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โทร. 0-5324-5356

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ