โรงพยาบาลแม่ทา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ต.ค. 2564
  • รับชม : 187 ครั้ง

โรงพยาบาลแม่ทามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 464 บาท และตำแหน่งพนักงานเปล อัตราค่าจ้างวันละ 327 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา โทร. 0-5397-6000 ต่อ102

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ