เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญการรณรงค์สร้างกระแสสังคม ในงาน "Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564"

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2564
  • รับชม : 183 ครั้ง

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญ การรณรงค์สร้างกระแสสังคม ในงาน "Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564" เพื่อสร้างกระแสกระตุ้นความตื่นตัวและตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมของประชาชนทุกภาคส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสุขศึกษา โทร. 0-2193-7000 ต่อ 18734

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ