ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2564
  • รับชม : 105 ครั้ง

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของของประชาชนที่จะต้องเดินทางไปติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชน และการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุซึ่งยังมิได้ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรในห้วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง โทร./โทรสาร 0-5351-1017

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ