จังหวัดลำพูนแจ้งช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2564
  • รับชม : 502 ครั้ง

จังหวัดลำพูนแจ้งช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้สะดวกขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MOI 1567 ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โทร/โทรสาร. 0-5356-0506

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ